Home / Overig / Welke gevolgen heeft de tax shift voor uw portemonnee?
Tax_Shift_Belgie

Welke gevolgen heeft de tax shift voor uw portemonnee?

De federale regering-Michel heeft een akkoord bereikt om tegen 2018 7,2 miljard euro besparen te besparen door het toepassen van een tax shift. Deze tax shift is een verschuiving van inkomsten op arbeid naar inkomsten uit andere bronnen en heeft volgens premier Michel één prioriteit: ‘het creëren van jobs, jobs, en nog eens jobs’.

100 euro extra koopkracht per maand

Vanaf 2016 zullen de lage en de middeninkomens 100 euro extra koopkracht per maand moeten overhouden dankzij een wijziging in de belastingschijven. Bedoeling is ook de volledige loonhandicap met de buurlanden weg te werken om de competitiviteit van onze bedrijven te herstellen. De werkgeversbijdrage op de lonen zal dalen van 33 naar 25 procent, waarmee de regering vooral extra jobs wil creëren.

Het is echter nog niet duidelijk wat de regering verstaat onder een laag en middelhoog loon. Wel is duidelijk dat voor wie veel verdient de gevolgen kleiner zullen zijn. Tevens profiteren mensen zonder loon, zoals werklozen of gepensioneerden, niet mee van deze maatregel

Belastingen buurlanden

Begroting op peil dankzij besparingen

Voor wat betreft de begroting moest de regering op zoek naar 978 miljoen extra om het budget dit jaar op koers te houden, met name om het tekort te beperken tot 2,5 procent zoals beloofd aan Europa. Voor volgend jaar is er ongeveer 800 miljoen euro extra nodig.

Extra complicatie was dat ook de begrotingsjaren 2017 en 2018 in het vizier werden genomen. De redenering daarachter luidt dat, als de regering haar begrotingstraject wil volgen met een evenwicht in 2018, de jaren 2017 en 2018 zich waarschijnlijk iets moeilijker zullen aandienen dan dit en volgend jaar. Alles samen is daarvoor 1 miljard euro dankzij extra hervormingen gevonden.

De begrotingssanering gebeurt volledig door besparingen, waarbij de globale fiscale druk verder wordt afgebouwd. De besparingen situeren zich vooral bij de overheid waar nog eens voor 700 miljoen aan efficiëntieverbetering zal worden gedaan.

Ook in de uitkeringen wordt er gesnoeid. Ziekenfondsen moeten 100 miljoen besparen. Er komt een versnelling in de degressiviteit van de werkloosheid: alleen wie langer dan 25 jaar heeft gewerkt, kan nog een onbeperkte uitkering behouden. Het systeem van de brugpensioenen wordt aangepakt waarbij onder meer de vrijstellingen voor mensen die langer hebben gewerkt iets strenger zullen worden, wat 400 miljoen moet opleveren.

Wat wordt duurder?

Elektriciteit

Een eerste belangrijke verandering is dat het btw-tarief op elektriciteit opnieuw wordt opgetrokken. Onder de regering van Elio Di Rupo (PS) werd de stroom voor particulieren verlaagd van 21 naar 6 procent, maar die beslissing wordt nu teruggedraaid. Onder druk van Europa, maar ook omdat er oneigenlijk gebruik werd gemaakt van die korting.

De maatregel gaat dit jaar al in en moet 712 miljoen euro besparen. Charles Michel benadrukte dat er geen andere BTW-verhogingen komen op bv. het verbouwen van woningen of in de horeca.

Tabak, alcohol en suikerrijke dranken

Dat gebeurt door de verhoging van de accijnzen, de belastingen die je op deze producten betaalt aan de overheid.

Een flesje bier van 25 cl wordt volgend jaar 1 cent duurder in de winkel. Een fles wijn 10 cent en een fles sterkedrank 2,5 euro, ongeacht de prijs.

Een pakje sigaretten van 5,80 euro wordt 70 cent duurder en zal dus 6,50 euro kosten. Roltabak kost nu 7,40 euro maar stijgt naar 9,25 euro.

Over de frisdranken en alcopops zal nog overleg worden gepleegd met de sector.

Diesel

De prijzen van diesel en benzine groeien naar elkaar toe, tot ze in 2018 gelijk zijn. Daarvoor zal de dieselprijs in 2016 verhogen met 3,5 cent per liter. Tegen 2018 zal voor een liter diesel 10,6 eurocent accijnzen meer worden betaald dan vandaag.

De verhoging geldt overigens niet voor professionele diesel.

Overige maatregelen

– De roerende voorheffing op aandelen, obligaties enz. wordt verhoogd, van 25 naar 27 procent. Dit geldt niet voor spaarboekjes.
– Er komt een speculatietaks voor wie zijn aandelen al na minder dan 6 maanden van de hand doet.
– Bedoeling is ook de volledige loonhandicap met de buurlanden weg te werken. Daaraan wordt ook 430 miljoen euro extra gekoppeld voor de economische ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen.
– Minister van Financiën Van Overtveldt werkt aan een nieuw fiscaal fraudeplan dat, samen met een betere inning van de belastingen, voor meer inkomsten moet zorgen.
– De ziekenfondsen moeten 100 miljoen euro besparen.

Bron: Nieuwsblad.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>