DisclaimerGrote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de teksten op deze site. Fouten kunnen echter altijd voorkomen, waardoor BudgetVriend.be niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. BudgetVriend.be aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of BudgetVriend.be Creciendo v.o.f kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. BudgetVriend.be behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op de site van BudgetVriend.be treft u links naar andere websites aan. BudgetVriend.be kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop die partijen met u communiceren en/of uw gegevens omgaan.